„KúSoK umenia“

„KúSoK umenia“

„KúSoK umenia“

„KúSoK umenia“

Košický kraj si pripomenul 70 rokov kultúrno-osvetovej činnosti

Na Slovensku je rok 2023 významný tým, že si pripomíname 70 rokov kultúrno-osvetovej činnosti a väčšina kultúrnych inštitúcií, ako i Národné osvetové centrum v Bratislave, aj výročie svojho založenia. V Košickom kraji pôsobí šesť kultúrnych organizácií a to v Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Rožňave, Trebišove, Michalovciach a Kráľovskom Chlmci, ktorých zriaďovateľom je župa. Počas doby svojej existencie dokázali kultúrno-osvetové zariadenia svoje spoločenské opodstatnenie a stali sa piliermi neprofesionálneho umenia a neformálneho vzdelávania.

Centrum kultúry Košického kraja (CKKK), organizácia s krajskou pôsobnosťou,  pripravilo pri tejto príležitosti slávnostný galaprogram. Podujatie sa uskutočnilo dňa 4.12.2023 v priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach. Kultúrny program otvoril dvere do sveta umenia a kreativity a ponúkol vystúpenie tých najlepších kolektívov a jednotlivcov z regiónov Košického kraja, ktorí získali ocenenia na krajských a celoštátnych súťažiach v oblasti neprofesionálneho umenia. Divadlo poézie plné vášne, pohyblivý obraz filmu, umelecká duša výtvarného umenia, tanec vyjadrujúci radosť či hudobné tóny prebúdzajúce emócie – to všetko sa spojilo v nezabudnuteľný zážitok. 

Galaprogram pod názvom „KúSoK umenia“ otvoril svojim spevom Zbor sv. Michala z Michaloviec, ktorý je držiteľom zlatého pásma v súťaži speváckych zborov Viva il canto. Svoje umenie predviedol aj súbor priečnych fláut Syrinx pôsobiaci pri Základnej umeleckej škole v Spišskej Novej Vsi, ktorý získal na celoštátnom kole súťaže komorných hudieb Divertimento musicale strieborné pásmo. Priaznivci ľudovej kultúry sa určite potešili vystúpeniu Ľudovej hudby Mateja Topoľovského, ktorá sa stala Laureátom celoštátnej súťaže hudobného folklóru dospelých Vidiečanova Habovka. Čardáš zo Silickej Brezovej zatancovali Laureáti súťaže sólistov tanečníkov Šaffova ostroha v podaní Mikuláša Szabóa a Angeliky Remiášovej. Galaprogram uzavrel svojim vystúpením Orchester Súkromného hudobného a dramatického konzervatória v Košiciach, ktorý sa v krajskom kole súťaže Divertimento musicale umiestnil v zlatom pásme. 

Sprievodným podujatím bola aj komentovaná prehliadka  historického centra Košíc so známym sprievodcom Milanom Kolcunom, výstava obrazov národného umelca Jozefa Fabiniho ako aj neprofesionálnej výtvarníčky Soni Kotánovej z Košíc.

V rámci programu odovzdala vedúca Odboru kultúry KSK Jana Knežová a riaditeľ CKKK Michal Kupec ocenenia pätnástim osobnostiam, záujmovým kolektívom a jednotlivcom z oblasti kultúry, ktorí sa nemalou mierou pričinili svojou prácou alebo tvorivými aktivitami o rozvoj kultúrno-osvetovej činnosti a prezentáciu svojho regiónu a nášho kraja. „Týmto morálnym ocenením chceme zviditeľniť ich nenahraditeľný prínos pre kultúru. Práve ona je tým prostriedkom, ktorý nás spája, inšpiruje a formuje náš svet. Prostredníctvom nej sa prenáša dedičstvo, tradície a skúsenosti z generácie na generáciu. Preto je dôležité podporovať a udržiavať kultúrne bohatstvo, ktoré máme,“ povedal riaditeľ Centra kultúry Košického kraja Michal Kupec.

Galéria obrazov

Ďalšie články:

DENNÝ LETNÝ TÁBOR Údolia Bodvy a Rudohoria

Centrum kultúry Košického kraja tento rok pripravuje denný letný tábor plné rôznorodých...

DARGOVSKÁ RUŽA

Obec Svinica Vás pozýva na 52. ročník prehliadky v speve ľudovej piesne DARGOVSKÁ RUŽA, ktorá sa...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.