Literárna súťaž Hasiči

Literárna súťaž Hasiči

Literárna súťaž Hasiči

Literárna súťaž Hasiči

Územná organizácia DPO Košice – okolie, Komisia prevencie a výchovy, Hvezdáreň a planetárium Medzev usporiadali podujatie, ktoré dalo možnosť ukázať svoj talent mladým spisovateľom. Pre nich bola vyhlásená literárna súťaž  Ochrana pred požiarmi očami detí

Pod záštitou CKKK sa súťaž konala online formou vo Hvezdárni a planetáriu Medzev, súťažilo sa v kategóriách:

A1 –  žiaci 3. – 4. ročníka ZŠ
A2 –  žiaci 5. – 7. ročníka ZŠ
A3 –  žiaci 8. – 9. ročníka ZŠ 
A4 –  študenti gymnázií, stredných škôl, odborných učilíšť 

Obsahové zameranie literárnych textov: 

  • vyjadrovanie poznatkov o príčinách požiarov, príklady jednania z nedbanlivosti a nepozornosti pri manipulácii s ohňom, horľavinami, nebezpečné hry detí so zápalkami, s horľavinami s pyrotechnikou 
  • pomoc hasičov pri nehodách, haváriách, pri živelných pohromách a ochrane životného prostredia
  • zážitky zo záujmovej, športovej či výchovnej činnosti mládeže, letných hasičských táboroch mládeže so zameraním na ochranu pred požiarmi

15.3.2021 zasadla porota v zložení: predseda  Ing. Ballasch Gerhard, členovia: Ing. Krisztián Zeman, Tomáš Čabala. Tá rozhodla, že víťazkou je Veronika Kinga Oravczová zo  ZŠ ČSA 15  Moldava nad Bodvou.

Poďakujme sa im za ich prácu a ochotu,
nepridávajme im zbytočne ďalšiu robotu.
Správajme sa zodpovedne, nerobme to, čo sa nesmie. 

Úryvok z víťaznej práce, ktorá postupuje na celoslovenské kolo

Ďalšie články:

Molnárova technika pre folklórne súbory

 Čím je publikácia Molnárova technika výnimočná? Folklórne súbory na Slovensku využívajú ako...

METODIKA FOLKLÓRU - TANEC 2

Pozývame vás na stretnutie v rámci cyklu  vzdelávania METODIKA FOLKLÓRU. Zamerané je na...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.