Staň sa požiarnikom X.

Staň sa požiarnikom X.

Staň sa požiarnikom X.

Staň sa požiarnikom X.

Pod záštitou Centra kultúry Košického kraja sa uskutočnil  X. ročník výtvarnej súťaže Staň sa požiarnikom. Témou podujatia, ktoré organizovali  Územná organizácia  DPO Košice – okolie, Komisia prevencie a výchovy a Hvezdáreň a planetárium Medzev, bola História hasičstva.  

Už 10. ročník súťaže vo výtvarnom prejave detí  bol určený deťom z materských škôl, žiakom základných škôl a základných umeleckých škôl v okrese Košice – okolie. 

Súťažné kategórie:

I. kategória –  deti MŠ 
II. kategória – žiaci prvého stupňa ZŠ
III. kategória – žiaci druhého stupňa ZŠ 
IV. kategória – žiaci 1. až 4. ročník ZUŠ 
V. kategória – žiaci 5. až 8. ročník ZUŠ

Podujatie sa uskutočnilo v rámci preventívnej činnosti, keď sa deťom blízkym spôsobom spopularizovala práca požiarnikov. Do vizuálneho prejavu sa tak spojili teoretické vedomosti detí v boji proti požiarom s výtvarným umením. 

Súťaž sa konala vo Hvezdárni a planetáriu v Medzeve online formou. Odborná porota v zložení: predseda Ing. Gerhard Ballasch, členovia Ing. Krisztián Zeman, Tomáš Čabala, súťažné práce vyhodnotila 15.3. 2021. Postupujúcim do ďalšieho kola srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom súťažení. 

Víťazné práce boli odoslané do celoslovenského kola, ktoré vyhlásil i generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a prezident Hasičského a záchranného zboru. Víťazné práce celoslovenského kola budú zverejnené na stránke dobrovoľnej požiarnej ochrany, zo všetkých prác bude nainštalovaná výstava v priestoroch Hvezdárne Medzev, na Štóskej č. 174 a bude prístupná verejnosti počas otváracej doby hvezdárne do 15.6.2021. 

Galéria obrazov

Ďalšie články:

DENNÉ LETNÉ TÁBORY

Aj tento rok pripravuje Centrum kultúry Košického kraja denné letné tábory plné...

Ako vidím Rudohorie

MAS Rudohorie v spolupráci s hvezdárňou Medzev, pracovisko Centra kultúry Košického kraja...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.