Súťaž amatérskej fotografie AMFO oslovila mládež

Súťaž amatérskej fotografie AMFO oslovila mládež

Súťaž amatérskej fotografie AMFO oslovila mládež

Súťaž amatérskej fotografie AMFO oslovila mládež

Centrum kultúry Košického kraja, kultúrne zariadenie KSK, je aj v tomto roku organizátorom regionálnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografie pre autorov z Košíc a okolia, pre ktorých sa fotografovanie stalo záľubou. Vernisáž výstavy sa uskutoční 22.3.2023 o 16:30 v Átriu Teologickej fakulty na Hlavnej 89 v Košiciach. Slávnostnému otvoreniu bude predchádzať rozborový seminár s členmi odbornej poroty, ktorý je určený pre účastníkov súťaže.

Záujem o fotografickú tvorbu z roka na rok rastie. Do tohoročnej súťaže sa zapojilo 56 súťažiacich s celkovým počtom 288 fotografií. Svoje diela prihlasovali podľa veku: do 15 rokov, od 15 do 25 rokov a nad 25 rokov v kategóriách: samostatná fotografia, diptych, cyklus a seriál a experiment. Potešujúce je, že oproti predchádzajúcim ročníkom vzrástol aj počet nových účastníkov. Najviac zastúpenou vekovou kategóriou s pozoruhodnými prácami bola práve stredoškolská mládež.

Odborná porota v zložení Michaela Eliáš, Pavol Kočiš a Vladimír Eliáš odporučila vystaviť 156 fotografií. „Úroveň prác autorov zapojených do regionálneho kola súťaže AMFO 2023 bola podľa môjho názoru veľmi vysoká. Porotu taktiež potešila vysoká technická úroveň súťažných prác. Oceňujeme, že sa objavovali vo fotografiách geometrické námety a grafické prvky, ktoré pôsobili veľmi výtvarne. Pozitívne hodnotíme aj prácu so živými modelmi – zvlášť teraz, po období pandémie, keď sociálna izolovanosť spôsobila ešte väčší ostych priblížiť sa k ľuďom,“ povedala predsedníčka poroty Michaela Eliáš.

Porota navrhla v jednotlivých kategóriách oceniť najzaujímavejšie fotografie, ktoré postupujú do krajského kola súťaže v Spišskej Novej Vsi.
V spolupráci s košickým fotoklubom OpenPhotoPoint zorganizovalo Centrum kultúry Košického kraja, ešte pred prihlasovaním do súťaže, vzdelávacie podujatie pod názvom Fotokonzultácie. Jeho cieľom bola podpora talentov, usmernenie záujemcov pri výbere fotografií na súťaž AMFO, konzultácia k autorským dielam zameraným na technickú aj umeleckú stránku fotografie, kompozíciu, obsah či zaradenie do správnej súťažnej kategórie podľa propozícií. Podujatia, ktoré podporilo vzájomné odovzdanie si tvorivých i osobných skúseností a povzbudilo k ďalšej tvorbe, sa zúčastnili záujemcovia z Košíc a blízkeho okolia.

Všetkým autorom želáme do ďalšej tvorby veľa tvorivých nápadov a úspechov v ďalších kolách súťaže.


Súťažnú výstavu amatérskej fotografie Košického regiónu AMFO 2023 slávnostne otvoril dňa 22.3.2023 v priestoroch Átria teologickej fakulty Michal Kupec, riaditeľ Centra kultúry Košického kraja. Vernisáže výstavy sa zúčastnilo viac ako 80 návštevníkov, predovšetkým z radov študujúcej mládeže, ale aj členov fotoklubov a individuálnych záujemcov o tento druh umenia.

Do tohoročnej súťaže sa zapojilo 56 autorov s celkovým počtom 288 fotografií. Odborná porota odporučila vystaviť 156 fotografií a navrhla v jednotlivých kategóriách oceniť najzaujímavejšie diela. Predsedníčka poroty Michaela Eliáš skonštatovala zvyšujúcu sa kvalitatívnu úroveň zaslaných fotografií oproti minulým rokom a vyzdvihla vysokú účasť mladých talentov. Ocenení autori si prevzali vecné ceny a diplomy. Ich fotografie postupujú do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční dňa 8.6. v Spišskej Novej Vsi.

Galéria obrazov

Ďalšie články:

DENNÉ LETNÉ TÁBORY

Aj tento rok pripravuje Centrum kultúry Košického kraja denné letné tábory plné...

Ako vidím Rudohorie

MAS Rudohorie v spolupráci s hvezdárňou Medzev, pracovisko Centra kultúry Košického kraja...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.