Svetový kozmický týždeň

Svetový kozmický týždeň

Svetový kozmický týždeň

Svetový kozmický týždeň

Pozývame Vás na aktivity v rámci Svetového kozmického týždňa, ktoré sa uskutočnia vo Hvezdárni Medzev, Štóska 174 v dňoch: 4.10., 5.10., 9.10. a 10.10.2023 v čase od 9:00 h do 12:00 h v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity.

Prednášky, výstavy a priame pozorovanie Slnka /len v prípade priaznivého počasia/ sú vhodné pre žiakov ZŠ a študentov SŠ.

Vstupné na podujatie 2 eurá na žiaka/študenta, dozor neplatí.

Zmena programu vyhradená.

Na podujatie je potrebné sa vopred prihlásiť z kapacitných dôvodov!

Kontakt: 055 466 36 75, 0917 178 276

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Varsói melódia / Varšavská melódia

2023. december 12-én, 18 órától a Szepsi Művelődési Központban kerül bemutatásra Leonid Zorin...

XXI. Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

XXI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó Mindenkit sok szeretettel várunk Restére és Jánokra a...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.