78. výročie SNP na Dargove   

78. výročie SNP na Dargove   

78. výročie SNP na Dargove   

78. výročie SNP na Dargove   

Oslavy 78. výročia SNP sa uskutočnia pri obnovenom pamätníku na Dargove

Pietne miesto pripomínajúce boje za oslobodenie východného Slovenska v Dargovskom priesmyku získalo rekonštrukciou späť svoj reprezentatívny vzhľad.

Košický samosprávny kraj v spolupráci so župnou kultúrnou organizáciou Centrum kultúry Košického kraja, okolitými obcami
a Okresným úradom Košice-okolie, bude 29. augusta 2022 organizovať Pochod vďaky. Koná sa pri príležitosti 78. výročia Slovenského národného povstania (SNP). Na pietnom akte kladenia vencov pri pamätníku v Dargovskom priesmyku budú prítomní zástupcovia štátnej a verejnej správy, samospráv, občianskych združení a vítaná je aj široká verejnosť.

„Okolité lesy v Slanských vrchoch si mnohí, najmä mladší, spájajú v prvom rade s relaxom. Dargovský priesmyk je však tichým svedkom Slovenského národného povstania, ktoré sa tu odohralo pred 78 rokmi. Na Dargove sa stretávame v mieri, no o to dôležitejšie je každý rok sa zísť a pripomínať, že vojna nie je len história. To vidíme aj za našimi východnými hranicami. V každom boji si zaslúžia úctu odvážni a čestní hrdinovia,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Pamätník oslobodenia a víťazstva v Dargovskom priesmyku je jedným z kľúčových pamätných miest v Košickom kraji, pri ktorom sa každoročne konajú pietne akty kladenia vencov na počesť obetiam bojov II. svetovej vojny. Vďaka rekonštrukčným prácam, ktoré realizoval Košický samosprávny kraj od augusta 2021 do júna 2022, sa stal pamätník dargovských hrdinov opäť dôstojným miestom úcty a vďaky.

„Po rekonštrukcii tejto pamiatky volali východniari už roky. Na obnove Pamätníka oslobodenia a víťazstva nám mimoriadne záležalo, pretože reprezentuje jedno z kľúčových pamätných miest v našom kraji. Pripomína 22-tisíc padlých v bojoch za oslobodenie východného Slovenska na prelome rokov 1944/1945. Rekonštrukciou sme zároveň zachránili aj vzácne umelecké dielo od košického akademického sochára Vojtecha Löfflera. Rozsiahla obnova, zeleň aj moderné riešenia vrátili spomienkovému miestu dôstojnosť a padlým bojovníkom úctu,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Súčasťou osláv bude symbolické odovzdanie zrekonštruovaného pamätníka do užívania verejnosti. Na spomienke 78. výročia SNP uvidia návštevníci aj prelety historických lietadiel. V rámci kultúrneho programu sa predstavia Košický spevácky zbor učiteľov, Tomáš Javnický, BUBONZ, Divadlo hudby. Súčasťou programu pre verejnosť budú celodenné prezentácie Klubu vojenskej histórie SVOBODA s rôznymi aktivitami pre deti a dospelých v exteriéri pamätníka. Nebude chýbať expozícia súčasnej modernej bojovej techniky v podaní 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov v interiéri Siene bojovej slávy, premietanie krátkych dokumentárnych filmov a komentované prehliadky siene, zamerané na boje o Dargovský priesmyk, oslobodenie Košíc a východného Slovenska. Prehliadky sa budú realizovať v hodinových intervaloch.

Ďalšie články:

CINEAMA 2024

32. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby Informácie k regionálnej súťaži pre...

FESTIVAL UMENIA MÚZY 2024

Priaznivcov umenia od tých najmladších až po seniorov pozývame na multižánrový Festival...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.