Aktivity v oblasti vizuálneho umenia

Aktivity v oblasti vizuálneho umenia

Aktivity v oblasti vizuálneho umenia

Aktivity v oblasti vizuálneho umenia

Aktivity Centra kultúry Košického kraja v oblasti vizuálneho umenia počas lockdownu

Napriek nepriaznivej pandemickej situácii a posunu mnohých kultúrnych podujatí v oblasti umenia, Centrum kultúry Košického kraja (CKKK), ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj neostalo nečinné. Naopak, v kraji je stále dosť umelcov, ktorým nepriaznivá situácia nevzala chuť tvoriť a nezastavila ich v aktivitách. „Teší ma, že Centrum kultúry Košického kraja vytvorilo priestor a našlo spôsoby, ako podporiť výtvarníkov, fotografov a filmárov v ich umeleckej tvorbe aj počas prvých štyroch mesiacov v roku 2021, kedy väčšina podujatí prebiehala v online priestore. Aj napriek tomu sa podarilo zorganizovať viaceré súťaže, výstavy či prehliadky, do ktorých sa mohli zapojiť umelci z nášho kraja a prezentovať svoju tvorbu. Som rád, že umelci ostali aktívni aj počas pandémie a výsledky ich práce sme si mohli pozrieť aj v rámci týchto aktivít, ktoré v jarných mesiacoch zorganizovalo župné Centrum kultúry,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Pre amatérskych fotografov zorganizovalo CKKK 19. marca regionálnu postupovú súťaž amatérskej fotografie pre okresy Košice I – IV a Košice-okolie AMFO 2021.

Tento rok sa do nej zapojilo 28 autorov so 187 fotografiami. Autori prihlasovali svoje diela podľa veku: do 15 rokov, od 15 do 25 rokov a nad 25 rokov v kategóriách čierno-biela fotografia, farebná fotografia, cyklus a seriál, experiment. Odborná porota v medzinárodnom zložení  Vladimír Eliáš, Michaela Eliáš a Cosmin Berghean (Rumunsko) hodnotila súťažné diela online a odporučila vystaviť 86 fotografií. „Veľkým pozitívom tohtoročnej súťaže, napriek menšej účasti oproti predchádzajúcim ročníkom je fakt, že najviac zastúpenou vekovou kategóriou s pozoruhodnými prácami  bola práve stredoškolská mládež. Kategória autorov do 15 rokov nebola zastúpená vôbec, čo bolo spôsobené viac ako ročnou absenciou detí v záujmových krúžkoch,“ informoval riaditeľ CKKK Michal Kupec. 

Ešte pred samotnou súťažou pripravilo centrum dve podujatia Fotokonzultácie I. a II. pre autorov z Košíc, okresu Košice-okolie a Michaloviec, ktorých cieľom bolo usmerniť záujemcov v ich tvorbe.  Virtuálna výstava – prezentácia tých najlepších diel od všetkých účastníkov regionálnej súťaže AMFO 2021, bola “otvorená” 29. marca 2021 na stránke www.ckkk.sk, kedy sa online formou uskutočnil aj rozborový seminár    s predsedom poroty a autormi vystavených diel. Celkovo 64 ocenených fotografií postúpilo do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční v Spišskej Novej Vsi. 

Ani tento rok CKKK nezabudlo na mladých filmárov, pre ktorých pripravilo súťaž  REC-PLAY – prehliadku videotvorby mladých. Konala sa 8. apríla 2021, kedy porota v zložení Róbert Rampáček a Peter Šimkanin hodnotila online 19 súťažných filmov od desiatich autorov a štyroch kolektívov. Prevažovali animované diela, no nechýbali ani experimenty, hraný film, či dokument. (Na ocenenie TOP film navrhla porota 4 filmy, čestné uznanie získalo 9 filmov. Všetky ocenené diela postupujú do krajského kola súťaže amatérskej filmovej tvorby Cineama 2021, ktoré sa uskutoční v Rožňave. 

Zaujímavosťou súťaže bolo zapojenie rodinných príslušníkov do výroby animovaných filmov „V bežných rokoch by to bolo v amatérskych podmienkach prirodzeným riešením, hľadať podporu pri tvorbe doma. Ale pokiaľ berieme do úvahy dlhodobý lockdown, ktorým deti a rodičia prechádzajú, je možnosť filmovej tvorby ako zdieľania spoločného “rodinného“ času veľmi povzbudivým a obdivuhodným činom“ povedal predseda poroty Róbert Rampáček. Po hodnotení filmov porotou sa pre autorov uskutočnil online rozborový seminár s členmi odbornej poroty.

Aj výtvarníci v našom kraji boli počas lockdownu aktívni, čo sa odzrkadlilo na účasti v postupovej súťaži neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM, ktorej vyhlasovateľom jeNárodné osvetové centrum Bratislava.

Mnohí autori využili ešte pred súťažou možnosť konzultovať svoje diela s výtvarnou pedagogičkou Evou Čarnokou.

Z regionálnych kôl postúpilo tento rok do krajského kola súťaže takmer 200 výtvarných diel od 84 autorov z celého Košického kraja. Po zasadnutí odbornej poroty, vyhodnotení súťaže a výbere najlepších diel, zorganizuje CKKK v priestoroch župného kultúrneho zariadenia vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach krajskú výstavu VÝTVARNÉ SPEKTRUM. Priaznivci výtvarného umenia budú mať možnosť vychutnať si množstvo zaujímavých výtvarných diel už začiatkom leta.

Spracovala:
Mgr. Helga Tomondyová
V Košiciach 28.4.2021

Ďalšie články:

KLENOTY KRAJA

Klenoty kraja Súťažná prehliadka dospelých folklórnych súborov Košického kraja Súčasťou aprílového štartu...

CINEAMA 2024

Súťažná prehliadka nekomerčných  filmov má svojich víťazov V priestoroch Tabačky Kulturfabrik v Košiciach sa...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.