Aktivity v oblasti vizuálneho umenia

Aktivity v oblasti vizuálneho umenia

Aktivity v oblasti vizuálneho umenia

Aktivity Centra kultúry Košického kraja v oblasti vizuálneho umenia počas lockdownu

Napriek nepriaznivej pandemickej situácii a posunu mnohých kultúrnych podujatí v oblasti umenia, Centrum kultúry Košického kraja (CKKK), ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj neostalo nečinné. Naopak, v kraji je stále dosť umelcov, ktorým nepriaznivá situácia nevzala chuť tvoriť a nezastavila ich v aktivitách. „Teší ma, že Centrum kultúry Košického kraja vytvorilo priestor a našlo spôsoby, ako podporiť výtvarníkov, fotografov a filmárov v ich umeleckej tvorbe aj počas prvých štyroch mesiacov v roku 2021, kedy väčšina podujatí prebiehala v online priestore. Aj napriek tomu sa podarilo zorganizovať viaceré súťaže, výstavy či prehliadky, do ktorých sa mohli zapojiť umelci z nášho kraja a prezentovať svoju tvorbu. Som rád, že umelci ostali aktívni aj počas pandémie a výsledky ich práce sme si mohli pozrieť aj v rámci týchto aktivít, ktoré v jarných mesiacoch zorganizovalo župné Centrum kultúry,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Pre amatérskych fotografov zorganizovalo CKKK 19. marca regionálnu postupovú súťaž amatérskej fotografie pre okresy Košice I – IV a Košice-okolie AMFO 2021.

Tento rok sa do nej zapojilo 28 autorov so 187 fotografiami. Autori prihlasovali svoje diela podľa veku: do 15 rokov, od 15 do 25 rokov a nad 25 rokov v kategóriách čierno-biela fotografia, farebná fotografia, cyklus a seriál, experiment. Odborná porota v medzinárodnom zložení  Vladimír Eliáš, Michaela Eliáš a Cosmin Berghean (Rumunsko) hodnotila súťažné diela online a odporučila vystaviť 86 fotografií. „Veľkým pozitívom tohtoročnej súťaže, napriek menšej účasti oproti predchádzajúcim ročníkom je fakt, že najviac zastúpenou vekovou kategóriou s pozoruhodnými prácami  bola práve stredoškolská mládež. Kategória autorov do 15 rokov nebola zastúpená vôbec, čo bolo spôsobené viac ako ročnou absenciou detí v záujmových krúžkoch,“ informoval riaditeľ CKKK Michal Kupec. 

Ešte pred samotnou súťažou pripravilo centrum dve podujatia Fotokonzultácie I. a II. pre autorov z Košíc, okresu Košice-okolie a Michaloviec, ktorých cieľom bolo usmerniť záujemcov v ich tvorbe.  Virtuálna výstava – prezentácia tých najlepších diel od všetkých účastníkov regionálnej súťaže AMFO 2021, bola “otvorená” 29. marca 2021 na stránke www.ckkk.sk, kedy sa online formou uskutočnil aj rozborový seminár    s predsedom poroty a autormi vystavených diel. Celkovo 64 ocenených fotografií postúpilo do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční v Spišskej Novej Vsi. 

Ani tento rok CKKK nezabudlo na mladých filmárov, pre ktorých pripravilo súťaž  REC-PLAY – prehliadku videotvorby mladých. Konala sa 8. apríla 2021, kedy porota v zložení Róbert Rampáček a Peter Šimkanin hodnotila online 19 súťažných filmov od desiatich autorov a štyroch kolektívov. Prevažovali animované diela, no nechýbali ani experimenty, hraný film, či dokument. (Na ocenenie TOP film navrhla porota 4 filmy, čestné uznanie získalo 9 filmov. Všetky ocenené diela postupujú do krajského kola súťaže amatérskej filmovej tvorby Cineama 2021, ktoré sa uskutoční v Rožňave. 

Zaujímavosťou súťaže bolo zapojenie rodinných príslušníkov do výroby animovaných filmov „V bežných rokoch by to bolo v amatérskych podmienkach prirodzeným riešením, hľadať podporu pri tvorbe doma. Ale pokiaľ berieme do úvahy dlhodobý lockdown, ktorým deti a rodičia prechádzajú, je možnosť filmovej tvorby ako zdieľania spoločného “rodinného“ času veľmi povzbudivým a obdivuhodným činom“ povedal predseda poroty Róbert Rampáček. Po hodnotení filmov porotou sa pre autorov uskutočnil online rozborový seminár s členmi odbornej poroty.

Aj výtvarníci v našom kraji boli počas lockdownu aktívni, čo sa odzrkadlilo na účasti v postupovej súťaži neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM, ktorej vyhlasovateľom jeNárodné osvetové centrum Bratislava.

Mnohí autori využili ešte pred súťažou možnosť konzultovať svoje diela s výtvarnou pedagogičkou Evou Čarnokou.

Z regionálnych kôl postúpilo tento rok do krajského kola súťaže takmer 200 výtvarných diel od 84 autorov z celého Košického kraja. Po zasadnutí odbornej poroty, vyhodnotení súťaže a výbere najlepších diel, zorganizuje CKKK v priestoroch župného kultúrneho zariadenia vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach krajskú výstavu VÝTVARNÉ SPEKTRUM. Priaznivci výtvarného umenia budú mať možnosť vychutnať si množstvo zaujímavých výtvarných diel už začiatkom leta.

Spracovala:
Mgr. Helga Tomondyová
V Košiciach 28.4.2021

Ďalšie články:

ABOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI 2022

Pozývame všetkých spolu s nami vychutnať si atmosféru Abovských folklórnych slávností v...

78. výročie SNP na Dargove   

Oslavy 78. výročia SNP sa uskutočnia pri obnovenom pamätníku na Dargove Pietne...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.