Košický kraj má niekoľko Laureátov

Košický kraj má niekoľko Laureátov

Košický kraj má niekoľko Laureátov

Košický kraj má niekoľko Laureátov

Nadaní jednotlivci a kolektívy z rôznych oblastí neprofesionálneho umenia a tradičnej ľudovej kultúry priniesli aj tento rok do Košického kraja vyše 50 ocenení, vrátane tých najvyšších: troch titulov Laureát súťaže a jednej Hlavnej ceny z celoštátnych postupových súťaží, ktorých vyhlasovateľom a garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Prebojovať sa od najnižších regionálnych kôl až do najvyššieho celoslovenského si vyžaduje okrem talentu a kreativity aj množstvo tvrdej práce, času a vzdelávania sa. 

Medzi podporovateľov rozvoja talentov v Košickom kraji nesporne patrí župa, ktorá vytvára vhodné podmienky pre vzdelávanie a prezentáciu jednotlivcov a kolektívov záujmovo-umeleckej činnosti. V roku 2023 sa v našom kraji uskutočnilo spolu 47 postupových súťaží, z toho 12 krajských a 35 regionálnych. Prezentovalo sa v nich spolu 3650 účinkujúcich. Mnohí z nich boli súčasťou 185 rôznych divadelných, tanečných, speváckych filmárskych, fotografických a výtvarných kolektívov, ktoré predviedli svoje umenie na javisku aj vo výstavných priestoroch pred širokým publikom a zanechali v nich nezabudnuteľný zážitok. Organizátormi súťažných prehliadok a výstav boli kultúrno-osvetové zariadenia, ktorých zriaďovateľom je KSK. Medzi tie najvýznamnejšie a najprestížnejšie pre neprofesionálne umenie na Slovensku ktorých sa zúčastňujú aj naši aktéri umenia patria súťaže: Zlatá priadka a Belopotockého Mikuláš – v dramatickej tvorivosti, Hviezdoslavov Kubín – v umeleckom prednese, Cineama – filmovej tvorbe, AMFO – fotografii, Výtvarné spektrum – výtvarnej tvorbe, Viva il canto a Mládež spieva –  zborovom speve, Divertimento musicale – inštrumentálnej hudbe, Kontakt – populárnej hudbe, ale aj súťaže v oblasti tradičnej ľudovej kultúry ako Šaffova ostroha, Vidiečanova Habovka, Eniki Beniki či Nositelia tradícií.

V roku 2023 priniesli naši účinkujúci do Košického kraja viac ocenení ako minulý rok. Medzi tie najvýznamnejšie patria: hlavná cena z celoštátnej súťaže Výtvarné spektrum, ktorú si prevzala Viktória Nováková z Košíc. Medzi najúspešnejšími v rámci Slovenska boli okrem ocenených deviatich výtvarníkov aj mladí filmári, ktorí získali na súťaži Cineama spolu 10 cien.

Titul Laureát si zo súťaže sólistov tanečníkov Šaffova ostroha odniesli Mikuláš Szabó a Angelika Remiášová z Košíc, zo súťaže hudobného folklóru Vidiečanova Habovka putoval titul Laureát tiež do Košíc Ľudovej hudbe Mateja Topoľovského a zo súťažnej prehliadky folklórnych skupín Nositelia tradícií sa Laureátom stala Folklórna skupina Dolina z Gemerskej Polomy. 

„Tešíme sa každému úspechu, ktorým sa zviditeľňujú talentovaní jednotlivci aj kolektívy a preukazujú svoje nadanie a zručnosti, za ktorými sa skrýva množstvo úsilia. Pomáhajú šíriť dobré meno sebe aj Košickému kraju, ktorý ich okrem iného metodicky podporuje aj prostredníctvom programu „Šanca pre talenty. Prajem všetkým talentovaným nadšencom pre umeleckú tvorbu, aby našli sebauplatnenie a radosť v tom, čo robia so záujmom, vo svojom voľnom čase. Nech túto svoju radosťou potom ďalej rozdávajú aj všetkým návštevníkom kultúrnych podujatí,“ povedal Michal Kupec, riaditeľ Centra kultúry Košického kraja.

Ďalšie články:

DARGOVSKÁ RUŽA

Obec Svinica Vás pozýva na 52. ročník prehliadky v speve ľudovej piesne DARGOVSKÁ RUŽA, ktorá sa...

Výtvarné spektrum

Výtvarná udalosť roka: Spektrum umenia z Košického kraja Dňa 4. júna sa vo...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.