Metodické stretnutia pre dospelé folklórne súbory

Metodické stretnutia pre dospelé folklórne súbory

Metodické stretnutia pre dospelé folklórne súbory

Metodické stretnutia pre dospelé folklórne súbory

Podpora folklórnych kolektívov v Košickom kraji

Centrum kultúry Košického kraja, ktoré je kultúrnou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja pripravilo v roku 2023 metodické stretnutia pre dospelé folklórne súbory, ktoré sa zapojili do Systému podpory folklórnych kolektívov, ktorý župa odštartovala v roku 2022. 

„Ide o krajský rozvojový program Systém podpory folklórnych kolektívov Košického kraja – KLENOTY KRAJA. Zámerom programu je systematické riešenie podpory folklórnych kolektívov, keďže v kraji je vyše 300 folklórnych kolektívov – dospelých, detských, mládežníckych i folklórnych skupín, ktoré pôsobia na tomto území. Je pre nás nesmierne dôležité vytvárať pre tieto kolektívy možnosti a príležitosti učiť sa, zlepšovať svoje tanečné, hudobné i spevácke schopnosti s profesionálnymi lektormi i pedagógmi. Systematická práca sa odráža na výsledkoch. V roku 2023 sme pre Košický kraj získali najvyššie ocenenie – laureát v troch zo štyroch celoštátnych súťaží vyhlásených Národným osvetovým centrom,“ doplnil Michal Kupec, riaditeľ Centra kultúry Košického kraja. 

Dospelé folklórne súbory, ktoré sa v roku 2022 zapojili do súťažnej prehliadky (FS Borievka z Košíc, FS Borostyán z Rožňavy, FS Borostyán Senior z Drnavy, FS Hornád z Košíc, FS Ilosvai z Veľkej Idy, FS Jurošík z Michaloviec, FS Komócsa z Veľkých Kapušian, FS Krompašan z Krompách, FK Pristaše z Košíc, FS Zemplín z Michaloviec), mali možnosť pracovať v nasledujúcom roku s vybranými lektormi a pedagógmi na základe odporúčaní odbornej poroty a konzultácii s Odborom tradičnej ľudovej kultúry Centra kultúry Košického kraja. Venovali sa tanečnej technike rôznych typov tancov, komunikácii v páre, hlasovej príprave. 

Cieľom tohto rozvojového programu je zvyšovať umeleckú kvalitu folklórnych súborov, zachovávať princípy tradovania kultúrneho dedičstva, objavovať talenty z radov folklórnych kolektívov, podporovať záujem o tradičnú ľudovú kultúru a v neposlednom rade reprezentovať a propagovať kultúrne bohatstvo jednotlivých regiónov Košického kraja. Systematické riešenia podpory folklórnych kolektívov je jedným z východiskových bodov Koncepcie rozvoja kultúry na roky 2020 – 2025 (2030).

Galéria obrazov

Ďalšie články:

DENNÝ LETNÝ TÁBOR Údolia Bodvy a Rudohoria

Centrum kultúry Košického kraja tento rok pripravuje denný letný tábor plné rôznorodých...

DARGOVSKÁ RUŽA

Obec Svinica Vás pozýva na 52. ročník prehliadky v speve ľudovej piesne DARGOVSKÁ RUŽA, ktorá sa...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.