Výsledky súťaží – 2022

Aktualizované: 16. decembra 2022

Výsledky súťaží – 2022

Výsledky súťaží – 2022

Ocenenia jednotlivcov a kolektívov z Košického kraja na krajských a celoštátnych súťažiach vyhlásených Národným osvetovým centrom v roku 2022

Ďalšie krajské súťaže v Košickom kraji organizované CKKK

Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.