Postupové súťaže

CKKK je zapojené do systému postupových súťaží, ktorých vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum Bratislava z poverenia Ministerstva kultúry SR. Postupové súťaže a prehliadky sa konajú v umeleckých druhoch a žánroch: folklór a folklorizmus, divadlo, film, fotografia, hudba, umelecký prednes, výtvarná tvorba a literatúra. Systém realizácie celoštátnych súťaží je priamo naviazaný na regionálne a krajské kultúrno-osvetové zariadenia, ktorých úlohou je zorganizovať dané podujatie vo vybranom regióne alebo kraji.

Väčšina súťaží pozostáva z troch stupňov: regionálneho, krajského a celoštátneho, minimálne však z dvoch: krajského a celoštátneho Súťaže majú rôznu periodicitu a uskutočňujú sa buď každý rok, alebo každé dva až tri roky formou verejnej prezentácie. Súčasťou súťaží sú aj vzdelávacie aktivity, ktoré umožňujú účastníkom zvýšiť si svoje odborné vedomosti či interpretačné zručnosti v danej umeleckej oblasti.

Realizátormi postupových súťaží v Košickom kraji sú : Centrum kultúry Košického kraja v Košiciach, Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum v Michalovciach, Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci.

Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.