Aktualizované: 19. decembra 2022

Staň sa ilustrátorom XII.

Hvezdáreň Medzev a Centrum kultúry Košického kraja

vyhlasuje  literárno-výtvarnú súťaž

Staň sa ilustrátorom XII. /2023/

„Kniha je najlepším priateľom.” Povedz mi čo čítaš a ja Ti poviem kto si……

Marec je mesiacom knihy a preto sme sa rozhodli spojiť čítanie s výtvarným umením.

Súťaž je určená žiakom základných škôl, základných umeleckých škôl a deťom z MŠ.

Kategórie:  1. kategória: prvý stupeň základnej školy

                     2. kategória: druhý stupeň základnej školy

                     3. kategória: žiaci ZUŠ do 4. ročníka /vrátane/ aj prípravný ročník ZUŠ

                     4. kategória: žiaci ZUŠ od 5. do 8. ročníka /vrátane/

                     5. kategória: deti z MŠ – predškoláci

Podmienky súťaže: 

1. vybrať si ľubovoľnú knihu a prečítať ju v mesiaci marec 2023, deťom z MŠ prečítajú pani učiteľky, prípadne doma rodičia.

2. vybrať si pasáž, postavu, alebo miesto deja, aj myšlienku, prípadne niečo iné, čo Ťa najviac oslovilo na stvárnenie  výtvarným spôsobom / nekopírovať ilustráciu /

3. použiť môžeš ľubovoľnú výtvarnú techniku,  rozmer výtvarných diel  A4,

 vytvoriť vlastnú ilustráciu k bodu 2 / buď novým ilustrátorom!/

4. hotové práce zaslať alebo doručiť  na adresu Hvezdárne v Medzeve, Štóska č. 174,  044 25 Medzev, prípadne na adresu CKKK, Hlavná 52, Moldava nad Bodvou,  do 12.5.2023

Na zadnú stranu práce uviesť: meno a priezvisko autora a kontakt, kategóriu, prípadne vek autora, školu, ktorú navštevuje a hlavne názov knihy a jej autora, ktorú prečítal a ku ktorej sa viaže zaslaná ilustrácia.

5. zaslané práce sa stávajú majetkom vyhlasovateľa

6. dňa 17.5.2023 zasadne odborná porota a vyberie 3 najlepšie práce z každej kategórie. 

7. Slávnostná vernisáž a oceňovanie víťazov sa uskutoční 24.5.2023 o 14:00 h v prednáškovej miestnosti

 Hvezdárne  MEDZEV

Výstava ilustrácií bude prístupná návštevníkom Hvezdárne Medzev do konca šk. r. 2022/2023 v priestoroch hvezdárne Medzev počas otváracích hodín hvezdárne bezplatne od 27.6.2023.

8. víťazné práce budú zverejnené aj na webe ckkk.

 

Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.