Tradičná ľudová kultúra

Aktualizované: 12. júla 2023

Tradičná ľudová kultúra

Tradičná ľudová kultúra
Cieľom CKKK je uchovávať tradičnú ľudovú kultúru vo všetkých jej oblastiach, prezentovať ju a oboznamovať s ňou verejnosť bez obmedzenia veku, prostredníctvom jej nositeľov tvorivo rozvíjať hodnoty tradičnej ľudovej kultúry. Podporovať aktérov v ich činnosti a zviditeľňovať ich prostredníctvom verejných prehliadok, súťaží, výstav a podujatí formou tvorivých dielní, festivalov.
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.