Tradičná ľudová kultúra

Aktualizované: 28. februára 2021

Tradičná ľudová kultúra

Tradičná ľudová kultúra

Cieľom CKKK je uchovávať tradičnú ľudovú kultúru vo všetkých jej oblastiach, prezentovať ju a oboznamovať s ňou verejnosť bez obmedzenia veku, prostredníctvom jej nositeľov tvorivo rozvíjať hodnoty tradičnej ľudovej kultúry. Podporovať aktérov v ich činnosti a zviditeľňovať ich prostredníctvom verejných prehliadok, súťaží, výstav a podujatí formou tvorivých dielní, festivalov.

Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.