Čo vieš o hviezdach?

Čo vieš o hviezdach?

Čo vieš o hviezdach?

Čo vieš o hviezdach?

Hvezdáreň a planetárium Medzev  uskutočnili regionálne kolo  31. ročníka astronomickej súťaže Čo vieš o hviezdach? 

Vyhlasovateľom celoslovenskej astronomickej vedomostnej súťaže je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, ktorá bude organizovať celoslovenské kolo súťaže. 

Súťaž je postupová a je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu. Obsahovú náplň tvoria otázky z okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii. Tohto roku sa súťaž uskutočnila (regionálne kolo) online formou.

Priebeh súťaže je trojstupňový:

1. Regionálne kolo – Hvezdáreň a planetárium Medzev, 30.03.2021 

2. Krajské kolo a zároveň celoslovenské kolo – Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, 06.05.2021 online 

Súťaží sa v kategóriách:

1. kategória – žiaci základných škôl 4.- 6. ročník a 1. ročník 8 – ročného gymnázia

2. kategória – žiaci základných škôl 7.- 9. ročník a 2.- 4. ročník 8 – ročného gymnázia a 1. ročník 5 – ročného gymnázia

3. kategória – žiaci stredných škôl, gymnázií a 5.- 8. ročník 8 – ročného gymnázia a 2. – 5. ročník 5 – ročného gymnázia

V našom  regionálnom kole 31. ročníka astronomickej súťaže Čo vieš o hviezdach? 

sa v 2. kategórii umiestnili:

1.miesto  Sabina Mužlayová
2. miesto Oliver Labaška
3. miesto Róbert Emödi

Našim úspešným súťažiacim, ktorí postupujú do krajského kola srdečne blahoželáme a držíme palce v ich ďalšom súťažnom zápolení. 

Poďakovanie za prípravu žiakov patrí  Mgr. Jurajovi Lörinčíkovi učiteľovi zo základnej školy Zlatá 2 Rožňava.

Súťažné testy pripravil a súťaž vyhodnotil  Tomáš Čabala, pracovník Úseku astronómie a kultúrno-osvetovej činnosti  Hvezdárne a planetária Medzev  

Súbory na stiahnutie:

Ďalšie články:

DENNÝ LETNÝ TÁBOR Údolia Bodvy a Rudohoria

Centrum kultúry Košického kraja tento rok pripravuje denný letný tábor plné rôznorodých...

DARGOVSKÁ RUŽA

Obec Svinica Vás pozýva na 52. ročník prehliadky v speve ľudovej piesne DARGOVSKÁ RUŽA, ktorá sa...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.