Umelci z Košického kraja získali vyše 50 ocenení na celoštátnych súťažiach

Umelci z Košického kraja získali vyše 50 ocenení na celoštátnych súťažiach

Umelci z Košického kraja získali vyše 50 ocenení na celoštátnych súťažiach

Umelci z Košického kraja získali vyše 50 ocenení na celoštátnych súťažiach

Prostredníctvom kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sa v roku 2022 uskutočnilo na území Košického kraja celkovo 33 postupových súťaží, z toho 20 regionálnych a 11 krajských.


O tom, že v Košickom kraji žije množstvo talentovaných ľudí svedčia úspechy, ktoré dosiahli jednotlivci a kolektívy na celoštátnych súťažiach. V roku 2022 putovalo do Košického kraja 50 ocenení z rôznych oblastí záujmovej umeleckej činnosti.

„Fascinuje Vás film, hudba, fotografia alebo tanečné umenie? Košický samosprávny kraj sa snaží spolu so svojimi zriaďovanými kultúrnymi organizáciami o podporu rozvoja talentu na svojom území. Už v roku 2020 sme prijali program zameraný na podporu talentu „Objavený KúSoK umenia“ a som veľmi rád, že sa nám jeho ambície darí napĺňať. Dôkazom toho je aj počet súťažiacich, ktorí sa o svoj talent nebáli podeliť v súťažiach rôzneho zamerania. V regionálnych kolách bolo zapojených takmer 1200 účastníkov z Košického kraja, v krajských kolách 1300,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

V rámci všetkých postupových súťaží realizovaných v Košickom kraji sa prezentovalo svojim vystúpením a umeleckými dielami spolu 2500 účinkujúcich a vystavujúcich autorov. Tí najúspešnejší neprofesionálni tanečníci, speváci, recitátori, herci, výtvarníci, fotografi či filmári nás reprezentovali na celoštátnych súťažiach, odkiaľ putovalo do kraja 50 ocenení.   Najväčší úspech zožali mladí filmári na 82. kongrese a medzinárodnom festivale neprofesionálnych filmov UNICA, ktorý sa konal vo Švajčiarsku,  kde v konkurencii vyše 100 filmov z 25 krajín získali za animovanú tvorbu Čestné uznanie.

V oblasti výtvarnej tvorby, fotografie, filmu, ale aj zborového spevu a recitácie je už roky dominantná a najviac oceňovaná tvorba autorov a kolektívov z Košíc a okolia. V populárnej hudbe a dospelých divadelných súborov boli ocenení Michalovčania, v inštrumentálnej tvorbe, filmovej tvorbe a detských divadelných súborov zožali úspechy kolektívy a jednotlivci zo Spiša. Vo folklórnych súťažiach sa presadili kolektívy z košického a rožňavského regiónu (viac o dosiahnutých úspechoch nájdete na tomto odkaze.

Jedinečné spojenie poézie, fotografie a obrazu ocenila krajská súťaž Slovom a obrazom, jediná svojho druhu v rámci kraja, ktorá sa v tomto roku uskutočnila prvýkrát. Organizácie podujatia sa ujalo Centrum kultúry Košického kraja. Do súťaže talentov Košického kraja v literárnej tvorbe a vizuálnom umení sa zapojilo 74 autorov s celkovým počtom 160 literárnych, výtvarných a fotografických prác. Odborná porota vybrala najzaujímavejšie básne,
tie boli následne ilustrované neprofesionálnymi výtvarníkmi a fotografmi. Slávnostným zavŕšením súťaže bola vernisáž výstavy diel spojená s krstom audioknihy Slovom a obrazom, v ktorej okrem najlepších ilustrácií a básní súťažiacich autorov nájde čitateľ aj unikátny QR kód, literárne diela si tak môže aj priamo vypočuť. V priebehu roku 2023 si výstavu budú môcť pozrieť záujemcovia v ďalších okresných mestách.

Prípravy na rok 2023 sú v plnom prúde

Kolektívy aj jednotlivci  pôsobiaci v rôznych umeleckých oblastiach budú môcť predstaviť svoju tvorbu na 12 krajských súťažiach. Prehľad postupových súťaží Košického samosprávneho kraja pre rok 2023 je dostupný na tomto odkaze.

Ďalšie články:

Folkloristi z Košického kraja vo Východnej

Košický kraj na najväčšom Folklórnom festivale Východná na Slovensku Košický samosprávny kraj...

Župné dni a „Festival Košickej župy“ v Košiciach

Župné dni a projekt „Festival Košickej župy“ vyvrcholili v Košiciach „Festival Košickej...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.