Výsledky súťaží – 2021

POSTUPOVÉ SÚŤAŽE VYHLÁSENÉ NOC – v roku 2021

Organizátor
Centrum kultúry Košického kraja, Košice
Názov celoštátnej súťaže Popis Dátum a miesto krajského kola
Jazykom tanca 2021 27. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení  priamy postup na CŠ súťaž, jún 2021 – na základe videonahrávok
Šaffova ostroha 2021 28. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci zrušené
Vidiečanova Habovka 2021 celoštátna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí zrušené
Výtvarné spektrum 2021 58. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 9.6.-18.7., Košice
Zlatá priadka 2021 49. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti zrušené

 

Organizátor
Spišské kultúrne centrum a knižnica, Spišská Nová Ves
Názov celoštátnej súťaže Popis Dátum a miesto krajského kola
AMFO 2021 49. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO  17.6.2021 – 16.7.2021, Spišská Nová Ves
Divertimento musicale 2021 30. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej inštrumentálnej hudby zrušené

 

Organizátor
Múzeum akultúrne centrum južného Zemplína Trebišov
Názov celoštátnej súťaže Popis Dátum a miesto krajského kola
Belopotockého Mikuláš 2021 46. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých Divadelný Trebišov – malá krajská scenická žatva 14.10.2021, Trebišov

 

Organizátor
Gemerské osvetové stredisko v Rožňave Rožňava
Názov celoštátnej súťaže Popis Dátum a miesto krajského kola
CINEAMA 2021 29. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA  4.6. 2021 Rožňava

 

Organizátor
Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň, Michalovce
Názov celoštátnej súťaže Popis Dátum a miesto krajského kola
Hviezdoslavov Kubín 2021 67. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých zoskupení Hviezdoslavov Kubín 2021 24.-29.9. 2021 Michalovce
Viva il canto 2021 5. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky dospelých speváckych zborov a vokálnych zoskupení Cantiamo insieme, 4.9. 2021, Michalovce
OdDYCHpoDYCH detské, mládežnícke a malé dychové hudby  priamy postup na CŠ súťaž

 

ĎALŠIE KRAJSKÉ SÚŤAŽE

Organizátor
Zemplínske kultúrne centrum a knižnica, Michalovce
Názov celoštátnej súťaže Popis Dátum a miesto krajského kola
Sárova Bystrica Krajská postupová súťaž mladých moderátorov priamy postup na CŠ súťaž, november 2021

 

Organizátor
Kultúrne centrum Medziborožia a Použia, Kráľovský Chlmec
Názov Popis Dátum a miesto krajského kola
Polatorická jar Krajská prehliadka detských divadelných súborov v maďarskom jazyku zrušené
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.