Aktualizované: 11. januára 2022

CINEAMA

Charakteristika: 25.ročník krajskej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby Košického kraja
Hlavný organizátor: Gemerské osvetové stredisko, Rožňava
Termín: 4. júna 2021
Miesto: Rožňava
Zloženie odbornej poroty:
Predseda: doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
Členovia odbornej poroty: Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD., Mgr. art. Noémi Ráczová

Výsledky

1. veková skupina – autori do 16 rokov

Kategória: animovaný film

1. miesto
Matúš Zajac, Košice, Alchymista – Asteroid

2. miesto
Nataša Strelová, Spišské Tomášovce, Parazit

3. miesto
Kolektív ANIMOsCool, Rožňava, Tri zlaté ruže

Čestné uznanie:
Barbora Brindžáková, Košice: Raz nájdem svoj kŕdeľ
Kolektív Bosáci, Košice: Jazz

Kategória: hraný film

2. miesto
Kolektív ZŠ Hutnícka, Sp. Nová Ves, Tínedžeri v moci internetu

Čestné uznanie:
Samuel Uharček, Sp. Nová Ves: Online vyučovanie

Kategória: experiment, videoklip

1. miesto a GOSKAR – hlavná cena v skupine
Nataša Strelová, Spišské Tomášovce, Go Through Encyclopedia

Čestné uznanie:
Júlia Erbanová, Sp. Nová Ves: Animácia o peniazoch

2. veková skupina – autori do 21 rokov

Kategória: hraný film

1. miesto
Tomáš Bucher, Košice, Nikdy nie je dosť

Kategória: experiment, videoklip

1. miesto a GOSKAR – hlavná cena v skupine
Lucia Pandičová, Košice, Hej lepšie na doline, jako na rovine

2. miesto
Kristína Kerekešová, Rožňava, Meditácia

3. veková skupina – autori nad 21 rokov

Kategória: animovaný film

1. miesto a GOSKAR – hlavná cena v skupine
Sofia Čepková, Košice, 1+1=1

Čestné uznanie:
Ivan Čepek, Košice: Deti, roboty a ja

Kategória: experiment, videoklip

Čestné uznanie:
Petra Hyblerová, Košice: Homonyms

4. skupina bez určenia veku – minútový film

2. miesto
Ivan Čepek, Košice: Valentín

Čestné uznanie:
Karolína Kurillová, Kluknava, Sp. Nová Ves: The Fantasy of Minimalism

Ocenenia jednotlivcov a kolektívov z Košického kraja na celoštátnej súťaži

Cineama 2021 – 29. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej filmovej tvorby
Miesto: Bardejovské kúpele
Termín: 3.-5.9.2021
Zloženie odbornej poroty:
Predsedníčka I. a II. vekovej skupiny: Mgr. art. Noémi Ráczová
Členovia I. a II. vekovej skupiny: doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD., Mgr. art. Tereza Dodoková
Predsedníčka odbornej poroty III. vekovej skupiny: Mgr. art. Ivana Hucíková
Členovia III. vekovej skupiny: Jaroslav Bouše, Mgr. art. Dominik Jursa

Do najvyššieho kola súťaže bolo z celého Slovenska nominovaných 91 filmov,
z toho 11 z Košického kraja, ocenených snímok bolo 10.

I. veková skupina: autori do 16 rokov

a. kategória: animovaný film
1. miesto: Tri zlaté ruže, kolektív ANIMOsCOOL, Rožňava
2. miesto: Cez encyklopédiu, Nataša Strelová, Spišské Tomášovce
3. miesto: Jazz, kolektív Bosáci, Košice
Alchymista – asteroid, Matúš Zajac, Košice
čestné uznania: Raz nájdem svoj kŕdeľ, Barbora Brindžáková, Košice
b. kategória: hraný film
čestné uznania: Tínedžeri v moci internetu, kolektív ZŠ Hutnícka, Spiš.Nová Ves

II. veková skupina: autori do 21 rokov

b. kategória: hraný film
2. miesto: Nikdy nie je dosť, Tomáš Bucher, Košice
d. kategória: experiment a videoklip
2. miesto: Meditácia, Kristína Kerekešová, Rožňava

III. veková skupina: autori nad 21 rokov

a. kategória: animovaný film
2. miesto: 1 + 1 = 1, Sofia Čepková, Košice

IV. bez určenia veku

a. kategória: minútový film
Fantázia minimalizmu, Karolína Kurillová, Kluknava

Galéria obrazov

Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.