Aktualizované: 11. januára 2022

Divadelný Trebišov

Charakteristika: XXIII. ročník krajskej súťaže ochotníckych divadelných súborov Košického kraja – malá krajská scénická žatva
Hlavný organizátor: Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína, Trebišov Termín: 14. 10.2021
Miesto: Mestské kultúrne stredisko Trebišov
Zloženie odbornej poroty: Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD., Mgr.Marián Lacko, PhD., PhDr. Ľubomír Šárik

Výsledky

Kategória – I. Prúdy súčasného divadla

priamy postup na Belopotockého Mikuláš 2021

Divadlo G Trebišov, Becujaku Minoru: Kengura –

návrh na postup na Belopotockého Mikuláš 2021

Divadlo Actor Košice, Slawomir Mrožek: Stroskotanci niekde na mori –

Kategória – II. Prúdy tradičného divadla

Strieborné pásmo
DS Janka Borodáča Plechotice, Ivan Cankar: Svätofloriánska dedina – pokušenie u valaľe

Ocenenia kolektívov z Košického kraja na celoštátnej súťaži

Názov súťaže: Belopotockého Mikuláš 2021
Charakteristika: 46. ročník celoštátnej postupocej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých Belopotockého Mikuláš
Termín: 18. – 21.11.2021

Porota:

KATEGÓRIA: I. Prúdy súčasného divadla
Predseda odbornej poroty: Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD.
Členovia odbornej poroty: Mgr. art. Dušan Vicen; Mgr. art. Vladimír Mores

KATEGÓRIA: II. Prúdy tradičného divadla
Predseda odbornej poroty: Mgr. art. Miklós Forgács
Členovia odbornej poroty: Mgr. BcA. Roman Gombarček; Mgr. art. Gabriela Čechová, PhD.

KATEGÓRIA: I. Prúdy súčasného divadla
Zlaté pásmo a hlavná cena:
RAMAGU, Spišská Stará Ves – Mengeleho dievča

Bronzové pásmo:
Divadlo Actor, Košice – Stroskotanci niekde na mori

Galéria obrazov

Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.