Aktualizované: 11. januára 2022

Hviezdoslavov Kubín

Charakteristika: krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy v digitálnom priestore
Hlavný organizátor: Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň, Michalovce Termín: 04.10.2021

Miesto konania: Michalovce

Porota: 1.kategória – poézia, próza – žiaci 2. – 4. ročníka ZŠ a žiaci ZUŠ vo veku 7 – 10 rokov
predseda: Mgr. Ľubica Bekéniová, členky: MgrA. Mgr. Marica Harčariková, Mgr. Jela Timková

Porota: 2.kategória – poézia, próza – žiaci 5. – 6. ročníka ZŠ a prímy (1. ročníka) osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ vo veku 10 – 12 rokov
Predseda: doc. PhDr. Miron Pukan PhD., členky: PaedDr. Mária Kuderjavá PhD., Mgr. Alžbeta Verešpejová PhD.

Porota: 3.kategória – poézia, próza – žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ a sekundy, tercie, kvarty (2. – 4. ročníka) osemročných gymnázií a žiaci základných umeleckých škôl vo veku 12 – 15 rokov
Predseda: Mgr. Silvia Zubková, členky: Mgr. Marta Vilhanová, Mgr. Mária Kasičová

Porota: 4. a 5. kategória – poézia, próza
4.kategória -žiaci 1. – 4. ročníka SŠ, 5. – 8. ročníka osemročných a bilingválnych gymnázií a ostatná nevysokoškolská mládež do 19 rokov
5.kategória – študenti VŠ bez ohľadu na vek, žiaci 5. – 6. ročníka konzervatórií a dospelí od 20 rokov

Predseda: doc. PhDr. Miron Pukan PhD., členky:PaedDr. Mária Kuderjavá PhD., Mgr. Alžbeta Verešpejová PhD.
Do krajského kola sa zapojili súťažiaci z okresov Košice, Spišská Nová Ves
a Michalovce. Zemplínske osvetové stredisko ako organizátor spracoval nahrávku, ktorá bola postúpená porote. Porota hodnotila súťažné prednesy on- line.

Celkový počet recitátorov: 76

Výsledky

1. kategória poézia

1. miesto Chiara Matiašová – Základná škola, Ing. O. Kožucha, SNV
2. miesto Rebeka Beľanová – Základná škola sv. Cyrila a Metoda, KE 2
2. miesto Charlotte Elise Šalamun – Základná škola na Ul. J. Urbana, KE 4
3. miesto Patrícia Kenderešová – Základná škola na Ul. J. Švermu 6, MI
Čestné uznanie za kvalitnú dramaturgiu – Adam Kirnág – ZŠ Komenského 1, MI

1. kategória próza

1. miesto Lea Vargová – Základná škola s materskou školou Hrabušice, SNV 2.miesto s návrhom na postup – Petra Koribská – ZŠ sv. Cyrila a Metoda, KE 2
2. miesto Lucia Kolesárová – Základná škola na Ul. Bruselskej, KE 1
2. miesto Bianka Sabová – Základná škola na Ul. Komenského, TV
3. miesto Ladislav Kliment – Základná škola Námestie L. Novomeského, KE 1
3. miesto Dominika Jurčenková – Základná škola s materskou školou Zalužice, MI 3. miesto Michal Spišák – Základná škola s materskou školou Poproč, KE-okolie

2. kategória poézia

1. miesto Jakub Kardoš – Základná škola sv. Košických mučeníkov, KE 2 2.miesto s návrhom na postup Amélia Kavoňová – Gymnázium Alejová, KE 4 2. miesto Júlia Verebová – Základná škola sv. Cyrila a Metoda, KE 2
3. miesto Richard Godina – Základná škola na Ul. Staničná, KE 4

3. miesto Martin Petruščák – ZUŠ Fabíniho, SNV
3. miesto Martin Janoško – Základná škola na UL. Krosnianska, KE 2

2. kategória próza

1. miesto Tereza Tverďáková – ZUŠ Bernoláková KE 2
2. miesto s návrhom na postup Tobias Groma – Základná škola na Ul. Staničná, KE 4 2. miesto Ondrej Dančišin – Základná škola T. J. Moussona, MI
3. miesto Adam Baloga – Základná škola sv. J. Krstiteľa, Spišské Vlachy, SNV
3. miesto Dávid Angelovič – Základná škola na Ul. Ľ. Fullu, KE 3

3. kategória poézia

1. miesto Sára Štofanová – Základná škola, na Ul. Staničná 13, KE 4
2. miesto Diana Lehocká – Základná škola, na UL. Pionierov 1, RV
3. miesto Dávid Polan – Evanjelické gymnázium J.A. Komenského, KE 1
3. miesto Tomáš Figura – Základná škola sv. Marka Križina, KE – okolie Čestné uznanie – Tereza Trcková – Základná škola na Ul. Kežmarská 28, KE 2

3. kategória próza

1. miesto Carlota Sofia da Cruz – Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, SNV
2. miesto Viktória Catheryn Dobrovolská – Základná škola, na Ul. Pionierov 1, RV 2. miesto Šimon Tarjányi – Základná škola, na Ul. Staničná 13, KE 4
3. miesto Zuzana Dodoková – Základná škola, na Ul.Považská 12, KE 2
3. miesto Ema Holomáňová – Základná škola, na Ul.Kežmarská 28, KE 2
Čestné uznanie – Tamara Hamadejová – Základná škola, na Ul. Komenského 1, MI

4. kategória poézia

1. miesto Bronislava Ištvánová – Korzervatórium na Ul. Timonova 2, KE 2.miesto Peter Ondrík – Gymnázium P. Horova, MI
3. miesto Slavomír Baník – ZUŠ na Ul. Bernolákova, KE

4. kategória próza

1. miesto neudelené
2. miesto Gabriel Kuriľak – Gymnázium P. Horova, MI
3. miesto Maroš Kováč – Konzervatórium na Ul. Timonova 2, KE 3. miesto Petra Olejníková – ZUŠ Fabiniho 1, SNV

5. kategória poézia

1. miesto – Lukáš Frankovič – Akadémia Umení BB
2. miesto s postupom Adam Benko – ZUŠ na Ul. Bernolákova 26 KE

Ocenenia recitátorov z Košického kraja na celoštátnej súťaži

Názov súťaže: 67. ročník Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie a prózy
Charakteristika: celoštátne kolo
Termín: 27. – 30.október 2021
Celoštátne kolo Hviezdoslavovho Kubína sa uskutočnil prezenčnou formou s online prenosmi pre širokú verejnosť.

 1. kategória prednesu poézie:Bronzové pásmo

  Chiara Matiašová, Spišská Nová Ves

 1. kategória prednesu prózy:Zlaté pásmo

  Petra Koribská, Košice

 2. kategória prednesu poézie:Bronzové pásmo

  Amélia Kavoňová, Košice

 3. kategória prednesu próza:Strieborné pásmo

  Tobias Groma, Čaňa

 1. kategória prednesu poézia:Strieborné pásmo

  Sára Štofová, Košice

 2. kategória prednesu poézie:2. miesto

  Bronislava Ištvánová, Košice

  Zlaté pásmo

  Bronislava Ištvánová, Košice

 3. kategória prednesu poézia:3. miesto

  Adam Benko, Košice

  Strieborné pásmo

  Adam Benko, Košice
  Lukáš Frankovič, Spišská Nová Ves

Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.