Aktualizované: 11. januára 2022

Jazykom tanca

Charakteristika: súťaž a prehliadka choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení
Krajské súťaže sa v roku 2021 nekonali.
Autori a kolektívy zaslali videozáznamy programu organizátorovi a odbornému garantovi celoštátnej súťaže a nasledovalo hodnotenie medzinárodnou odbornou porotou.

Ocenenia kolektívov z Košického kraja na celoštátnej súťaži

Charakteristika: Jazykom tanca – 27.ročník súťaže a prehliadky choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení
Termín: jún 2021 – online
Členovia poroty:
Prof. PhDr. Viera Feglová, CSc., Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD.
Mgr. art. Mgr. Barbora Morongová, PhD., Mgr. art. Lenka Šútorová-Konečná, ArtD., Zoltán Zsuráfszky, Mgr. Jozef Krasula, ArtD., Mgr. art. František Morong, Dušan Hégli, Mgr. Peter Obuch, PhD

Výsledky

Celoštátna súťaž sa konala v kategórii komponovaných scénických autorských programov.

ZLATÉ PÁSMO

Veci, čo sa dejú
Interpretácia: FS Hornád (Košice)
Autor: Štefan Štec
Laureát Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení Jazykom tanca 2021: FS Hornád

1-2-3 a NON
Interpretácia: FS Ilosvai (Veľká Ida) Choreografia: Kocsis Enikő, Fitos Dezső Dramaturgia: Nagy Orsolya
Hudobná réžia: Csoóri Sándor Produkcia: Michal Kupec
Cenu za objavné a originálne divadelno-inscenačné prístupy FS Ilosvai, Veľká Ida

#Paripa
Interpretácia: FSk Škvarkare (Košická Nová Ves)
Námet: Jaroslava Zelinková, Michal Zelinka
Výber tanečného a hudobného materiálu: Tomáš Ondruš, Jaroslava Zelinková, Michal Zelinka Réžia: Roman Sorger, Jaroslava Zelinková, Michal Zelinka
Scenár: Tomáš Ondruš, Jaroslava Zelinková, Michal Zelinka, Michaela Valiková Dramaturgia: Roman Sorger
Hudobná réžia a spracovanie: Michal Zelinka
Choreografia: Slavomír Ondejka
Kostýmy: Tomáš Ondruš

Svetlom napísané
Interpretácia: FS Borievka (Košice)
Námet, dramaturgia a choreografia: Ján Vajda Hudobná úprava: Radoslav Kertis

BRONZOVÉ PÁSMO

Z chlapca vojak
Interpretácia: FSk Jadlovec (Margecany), DFS Margarétka (Margecany), DFS Jadlovček (Margecany), FS Krompašan (Krompachy), DFS Krompašanček (Krompachy)
Autor: Jozef Gajdoš
Spoluautorka: Terézia Slovinská

Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.