Aktualizované: 11. januára 2022

VÝTVARNÉ SPEKTRUM

Charakteristika: krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Košického kraja
Hlavný organizátor: Centrum kultúry Košického kraja, Košice

Termín:  9.6.-18.7.2021
Miesto:  Košice, Východoslovenské múzeum
Zloženie odbornej poroty :

Predsedníčka: akad. mal. Darina Kopková
Členovia: Mgr. art. Radoslav Repický, Mgr. art Eva Čarnoká

Počet prihlásených autorov: 84 so 194 dielami
Počet vystavujúcich autorov  66 a 88 výtvarných diel.

Výsledky

Hlavná cena

Milan Bandurčin, Košice    – Tri masky (Maskman), linoryt

I.veková skupina: autori od 15 do 25 rokov

A.kategória – maľba

CENA

Adam Hrehor, Boliarov, Ke-okolie – Angels and Demons, kombinovaná technika

Kristína Kerekešová, Rožňava – Rozplyniem sa do vesmíru, akryl

Kristína Ténaiová, Kráľovský Chlmec, TV – Späť do života I, III, akryl

Nicholas Wintzler, Krompachy, SNV – Waxworks 4, akryl

ČESTNÉ UZNANIE

Gabriela Genčúrová, Košice – Život v oblakoch, akryl

Michaela Lengyelová, Košice – Zlatá klietka, akryl

Viktória Nováková, Spišské Vlachy, SNV – Korene, komb. technika

B.kategória – kresba a grafika

CENA

Janka Homzová, Čečejovce, KE-okolie – Generácia Z, perokresba

Miroslava Uhliarová, Košice – Persona non grata I-IX, koláž

II.veková skupina: autori nad 25 rokov

A.kategória – maľba

CENA

Miroslav Babinčák, Michalovce – Smile is prohibited, komb. technika

Chceme, aby si bol zdravý, komb. technika

Miroslav Kotora, Kostoľany n/H, KE-okolie – 24 hodín zo života istej ženy, akryl

30 prípadov majora Zemana

Ladislav Rusnák, Košice – Zvedavec/nudapláž, akryl Kráľ zvierat, akryl

Ladislav Rybársky, Košice – Akt Pivo, Zátišie v krčme,  Cesta do Košíc R 603, akryl

ČESTNÉ UZNANIE

Ľudmila Bevilaqua, Poproč, KE-okolie – Strážca, akryl

Miroslav Czippel, Rožňava – Luna, Dámsky cocotte, akryl

Angela Hermanová, Ploské, KE-okolie – Spomienka na Bergamo, akvarel

Marián Puchľák, Petrovce nad Laborcom, MI- Loďka na rieke I, II, akryl

Anna Rusnáková, Košice – Eprakone I, II -kamene šťastia, akryl

B.kategória – kresba a grafika

CENA

Anna Paličková, Spišská Nová Ves- Rybky, Rybičky, Kvietočky, kolorov.perokresba

III.bez rozlíšenia veku

C.kategória – insitná tvorba, art brut

CENA

Milan Kostur, Betliar, RV  – Vnučka Sofia, Vnučka Laura, akryl

Zuzana Molitorisová, Košice  – Kalvária – Banská Štiavnica, Divadlo Košice, akryl

Gregor Zimmermann, Kluknava, SNV – Figúra, akryl  (Art brut)

ČESTNÉ UZNANIE

Magda Dadejová, Košice – Voda nad zlato, akryl

Tomáš Krivda, Košice – Archanjel, drevorezba

E.kategória – digitálna tvorba

CENA

Lucia Iľová, Rožňava – Babka a hrnček, Giraffeman, Reštaurácie od 9 do 11/ Ja a moji priatelia po lockdowne, digitálna maľba

Ocenenia jednotlivcov  z Košického kraja na celoštátnej súťaži

Charakteristika:  58. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2021

Miesto:  Levice

Termín: 8.10.2021

Odborná porota:

Predseda :  Akad.mal. Karol Felix; členovia: Mgr. art. Eva Čarnoká; PhDr. Ľudovít Petránsky; PaedDr. Ivana Pančáková; Mgr. Richard Aradský;

1.skupina: autori od 15 do 25 rokov

A.kategória – maľba

cena:  

Hrehor Adam “ANGELS AND DEMONS” Kombinovaná, Boliarov (Košice-okolie)

2.skupina: autori nad 25 rokov

A.kategória – maľba

cena:

Rybársky Ladislav“Akt Pivo“ Akryl, Košice

čestné uznania:

Kotora Miroslav “24 hodín zo života istej ženy“ Akryl, Kostoľny nad Hornádom

B.kategória – kresba a grafika:

cena Bandurčin Milan “Tri masky (Maskman)“ Linoryt, Košice, KE kraj

E. kategória – digitálna tvorba

cena Uhliarová Miroslava “Persona non grata I-XII”, koláž, Košice, KE kraj

 

Počet vystavujúcich autorov na celoštátnej výstave z Košického kraja : 19

Zoznam autorov a vystavených diel z Košického kraja:

Hrehor Adam “ANGELS AND DEMONS” Kombinovaná, Boliarov (Košice-okolie)

Bandurčin Milan “Tri masky (Maskman)“ Linoryt, Košice

Genčúrová Gabriela „Život v oblakoch“, akryl, Košice

Wintzler Nicholas „Waxworks IV“, interierová farba na plátne, Krompachy

Rybársky Ladislav“Akt Pivo“ Akryl, Košice

Kotora Miroslav “24 hodín zo života istej ženy“ Akryl, Kostoľany n/H, (Košice-okolie)

Kerekešová Kristína „Rozplyniem sa do vesmíru“, akryl, Rožňava

Rusnák Ladislav „Kráľ zvierat, Zvedavec / Nudapláž“, akryl Košice

Rusnáková Anna – Eprakone – kamene šťastia I, II.“, akryl, Košice

Czippel Miroslav „Dámsky cocotte“, akryl, Rožňava

Hermanová Angela „Spomienka na Bergamo“, akvarel, Ploské, Košice-okolie

Babinčák Miroslav „Smile is prohibited“ ,,Chceme, aby si bol zdravý.“ komb. tech.,MI

Puchľák Marián „Loďka na rieke I.“, akryl, Petrovce nad Laborcom, Michalovce

Paličková Anna „Rybičky, Rybky“, komb. technika, Spišská Nová Ves

Krivda Tomáš „Archanjel“, drevorezba, Košice

Zimmermann Gregor „Figúra“, akryl, Kluknava, okres SNV

Molitorisová Zuzana „Kalvária-Banská Štiavnica“, akryl, Košice

Iľová Lucia „Babka a hrnček, Giraffeman, Reštaurácie od 9 do 11/ Ja a moji priatelia…“, digitálna maľba, Rožňava

Uhliarová Miroslava “Persona non grata I-XII”, koláž, Košice

 

 

Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.